TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Khoa - Viện đào tạo

Khoa NGOẠI NGỮ

 • Trưởng Khoa: TS. Phan Thế Hưng
 • Phó trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ, ThS. Lê Thị Ngọc Diệp
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099249 - Ext: 4095 (CTSV, Giáo vụ), 4091 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

Khoa LUẬT

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Bùi Anh Thủy
 • Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hữu Bình
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 245 - Ext: 4060 (Thư ký Khoa, CTSV), 4061 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://luat.vanlanguni.edu.vn/   

.....................................

Khoa KIẾN TRÚC

 • Trưởng Khoa: TS. KTS. Đỗ Phú Hưng
 • Phó trưởng Khoa: TS. KTS. Trần Anh Tuấn
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099243
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://kientruc.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa XÂY DỰNG

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa: TS. Từ Đông Xuân
 • Phó trưởng Khoa: PGS. TS. Vũ Hồng Nghiệp
 • Văn phòng khoa: Phòng P. 5.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 028. 71099255 - EXT: 4140
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa MÔI TRƯỜNG

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Quyền Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Hữu Hùng
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa KỸ THUẬT AN TOÀN

 • Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Thúy Lan Chi 
 • Văn phòng khoa: Tòa G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO

 • Quyền Trưởng Khoa:  TS. Võ Văn Lạc
 • Văn phòng khoa: Tòa G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

.....................................

Khoa Y

 • Trưởng Khoa: TS. BS. Nguyễn Hùng Vĩ
 • Văn phòng khoa: Phòng C.106, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ
 • Văn phòng khoa: Phòng C.206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DƯỢC

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Hương
 • Văn phòng khoa: Phòng C.406, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Phương Hoa
 • Văn phòng khoa: Phòng C.306, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028 71099256
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa RĂNG HÀM MẶT

 • Trưởng Khoa: TS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi
 • Phó trưởng khoa: TS. BS. Trần Hùng Lâm
 • Phó trưởng khoa: TS. BS. Tạ Tố Trân
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 71099294
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Minh
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Bùi Minh Phụng
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099240 - EXT: 4010 (CTSV), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://cntt.vanlanguni.edu.vn

.....................................

 Khoa KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Hùng Tiến
 • Phó trưởng Khoa: TS. Phan Xuân Lễ
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.13, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099244 - EXT: 4050 (CTSV), 4051 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

 • Trưởng Khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng
 • Phó trưởng Khoa: TS. HS. Nguyễn Đắc Thái
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099248 - EXT: 4080 (CTSV), 4081 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng Khoa: TS. Võ Văn Tuấn
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lý Lê Tường Minh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.08, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099250 - Ext: 4103 (CTSV, Giáo vụ), 4105 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

 • Trưởng Khoa:  PGS. TS. NGƯT. Phan Thị Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.06, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099272 - Ext: 4190 (CTSV, Văn phòng), 4191 (Trưởng Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ
 • Phó trưởng Khoa: TS. Hồ Quốc Hùng, PGS. TS. Lê Thị Minh Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.05, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9253 - EXT: 4130 (CTSV), 4131 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

 Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 • Trưởng Khoa: TS. Mai Bình Dương
 • Phó trưởng khoa: TS. Tăng Trí Hùng
 • Văn phòng: Phòng 5.15, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9251 - Ext: 4110 (CTSV, Giáo vụ), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn  

.....................................

 Khoa TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 • Phó trưởng Khoa: TS. Mai Thanh Loan
 • Văn phòng: Phòng 5.10, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9262 - Ext: 4180 
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DU LỊCH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thành
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Hoàng Ngọc Hiển
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.09, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 241 - Ext: 4020 (CTSV, Giáo vụ), 4021 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa THƯƠNG MẠI

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.28, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 261 - Ext: 4170 (CTSV, Giáo vụ), 4171 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Phó trưởng Khoa: TS. Trần Đức Tài, ThS. Hứa Thị Bạch Yến
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.24, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 252 - Ext: 4120 (CTSV, Giáo vụ), 4123 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Trưởng Khoa: TS. Hồ Tấn Phong
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lê Thu Hằng, ThS Phan Tấn Bình
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.11 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 242 - Ext: 4030, 4031
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..................................... 

Khoa KỸ THUẬT Ô TÔ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Hữu Sơn
 • Phó trưởng Khoa: TS. Phan Văn Đức
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.14 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 258 - EXT: 4160
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. NGƯT. Phan Thị Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.23, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 71099287 (4220)

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 • Viện trưởng: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Phó viện trưởng: TS. Trần Anh Minh
 • Phó viện trưởng: TS. Tô Hoài Thắng
 • Văn phòng: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099225 - ext: 3330
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
 • Văn phòng:  Phòng 2.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 7109 9237

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Giám đốc: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng: Phòng 2.29, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0931 645 130 hoặc 0931 757 104

.....................................

VIỆN NGÔN NGỮ VĂN LANG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
 • Phó viện trưởng: TS. Lương Thị Phương Nhi
 • Phó viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Hiền
 • Văn phòng: Phòng 1.01, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

 • Viện trưởng: Nhà báo Dương Trọng Dật
 • Văn phòng:  Phòng 2.27, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7109 9136 (2360-2361)

.....................................

VIỆN DI SẢN VĂN LANG

 • Viện trưởng: TS. Nguyễn Đắc Tâm
 • Văn phòng: Phòng 2.19, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109.9140 (3600)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

 • Viện trưởng: TS. Ngô Minh Hùng
 • Văn phòng: Phòng 2.21, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71098229 - ext.3342
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://inches.vlu.edu.vn/

.....................................

VIỆN TIÊN TIẾN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (STAI)

 • Viện trưởng:  PGS. TS. Phạm Thanh Phong
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN (IAM - TECH)

 • Viện trưởng: TS. Tô Vũ Thanh Điền
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

 • Quyền Giám đốc: TS. Trần Phương Tùng
 • Văn phòng: Phòng 5.11, Tòa nhà L-V, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 0918490583

 

 


HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag