TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Khoa - Viện đào tạo

Khoa NGOẠI NGỮ

 • Trưởng Khoa: TS. Phan Thế Hưng
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.10, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099249 - Ext: 4095 (CTSV, Giáo vụ), 4091 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

Khoa LUẬT

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Bùi Anh Thủy
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 245 - Ext: 4060 (Thư ký Khoa, CTSV), 4061 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://luat.vanlanguni.edu.vn/   

.....................................

Khoa KIẾN TRÚC

 • Trưởng Khoa: TS. KTS. Đỗ Phú Hưng
 • Văn phòng khoa: Lầu 4, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099243
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://kientruc.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa XÂY DỰNG

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Khắc Cường
 • Văn phòng khoa: Phòng P. 5.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 028. 71099255 - EXT: 4140
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa Y

 • Trưởng Khoa: TS. BS Nguyễn Hùng Vĩ
 • Văn phòng khoa: C206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ
 • Văn phòng khoa: C206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DƯỢC

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Hương
 • Văn phòng khoa: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Phương Hoa
 • Văn phòng khoa: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028 71099256
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Minh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099240 - EXT: 4010 (CTSV), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://cntt.vanlanguni.edu.vn

.....................................

 Khoa KỸ THUẬT

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Hùng Tiến
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099244 - EXT: 4050 (CTSV), 4051 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

 • Trưởng Khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng
 • Văn phòng khoa: Lầu 3, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099248 - EXT: 4080 (CTSV), 4081 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - TRUYỀN THÔNG

 • Quyền trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thị Như Lý
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099250 - Ext: 4103 (CTSV, Giáo vụ), 4105 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Doanh
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099272 - Ext: 4190 (CTSV, Văn phòng), 4191 (Trưởng Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ
 • Văn phòng khoa: Lầu 5 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9253 - EXT: 4130 (CTSV), 4131 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

 Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 • Trưởng Khoa: TS. Mai Bình Dương
 • Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9251 - Ext: 4110 (CTSV, Giáo vụ), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn  

.....................................

 Khoa TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Minh Hải
 • Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9262 - Ext: 4180 
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DU LỊCH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thành
 • Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 241 - Ext: 4020 (CTSV, Giáo vụ), 4021 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa THƯƠNG MẠI

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng khoa: Lầu 6, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 261 - Ext: 4170 (CTSV, Giáo vụ), 4171 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Văn phòng khoa: Lầu 6, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 252 - Ext: 4120 (CTSV, Giáo vụ), 4123 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Trưởng Khoa: TS. Hồ Tấn Phong
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.11 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 242 - Ext: 4030, 4031
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..................................... 

Khoa CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Hữu Sơn
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.14 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 258 - EXT: 4160
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phan Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
 • Văn phòng:  Phòng 2.07, Tầng 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7109 9237
 • Website: http://khcnud.vanlanguni.edu.vn

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Giám đốc: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

.....................................

VIỆN NGÔN NGỮ VĂN LANG

 • Viện trưởng: PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag