TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Thư viện văn bản

VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Văn Lang

Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội nghị Nhà đầu tư số 01/NQ-HNNĐT ngày 29/02/2020 và Nghị quyết phiên họp ngày 26/03/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy chế tài chính Trường Đại học Văn Lang

Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội nghị Nhà đầu tư số 01/NQ-HNNĐT ngày 29/02/2020 và Nghị quyết phiên họp ngày 26/03/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy chế thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân tại Trường Đại học Văn Lang

Quyết định số: 193/QĐ/VL-HĐT - Ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy chế dân chủ

Quyết định số 580/QĐ-ĐHVL - Ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày ký

Download tại đây

Nội quy lao động

Quyết định số 848/QĐ/VL-ĐHVL - Ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2022

Download tại đây

Công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang

Quyết định số: 01/QĐ/VL-HNNĐT - Ban hành ngày 29 tháng 02 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy chế hoạt động Hội đồng Nhân sự và Tuyển dụng

Quyết định số: 47/QĐ/VL-HĐQT - Ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày ký

Download tại đây

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên

Quyết định số 1516/QĐ-ĐHVL – Ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc Ban hành Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Văn Lang

Download QĐ 1516/QĐ-ĐHVL tại đây

Quy định về công tác tập sự của giảng viên

Quyết định số: 270/QĐ-VL  - Ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày ký

Download tại đây

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên

Quyết định số: 234/QĐ-ĐHVL  - Ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018

Download tại đây

Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Văn Lang

Quyết định số 79/QĐ-ĐHVL - Ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Văn Lang

Quyết định số 35/QĐ-ĐHVL - Ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Văn Lang

Quyết dịnh số 757/2018/QĐ-ĐHVL - Ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download tại đây

Quy định về việc sao chụp tài liệu tại Thư viện Trường

Download tại đây

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Giáo dục đại học

Luật số: 08/2012/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Download tại đây

Điều lệ trường đại học

Theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg - Ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2015

Download tại đây

Bộ Luật lao động

Luật số: 10/2012/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013

Download tại đây 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDDT ban hành ngày 06 tháng 9 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017

Download tại đây

 


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag