TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Ngành đào tạo

STT

NGÀNH

BẰNG CẤP

THỜI GIAN
ĐÀO TẠO
CĐR CTĐT ĐCCT
Bậc sau đại học, hệ chính quy tập trung
1 Khoa học môi trường Tiến sĩ 3 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
2 Kỹ thuật Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
3 Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
4 Tài chính ngân hàng Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
5 Kiến trúc Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
6 Kinh doanh Thương mại Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
7 Công nghệ Sinh học Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
9 Luật kinh tế Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
Bậc đại học, hệ chính quy tập trung
1 Thiết kế Công nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
2 Thiết kế Đồ họa Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
3 Thiết kế Nội thất Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
4 Thiết kế Thời trang Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
5 Ngôn ngữ Anh Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
6 Quản trị Kinh doanh Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
7 Kinh doanh Thương mại Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
8 Kế toán Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
9 Tài chính Ngân hàng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
10 Kỹ thuật Phần mềm Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
11 Công nghệ Thông tin Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
12 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
13 Quản trị Khách sạn Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
14 Quan hệ Công chúng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
15 Văn học (ứng dụng)   Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
16 Quản trị Công nghệ Sinh học
Cử nhân 4 năm
 CĐR  CTĐT  ĐCCT
17 Kỹ thuật Nhiệt Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
18

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (133 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
19

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (124 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT
20 Kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
21 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
– Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Công trình Hạ tầng
– Chuyên ngành 2: Công trình Giao thông Công chính
Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
22 Quản lý xây dựng
Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
23 Kiến trúc Kiến trúc sư 5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
24 Luật Kinh tế Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
25 Luật Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
26 Piano Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
27 Thanh nhạc Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
28 Đông phương học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
29 Điều dưỡng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
30 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
31 Dược học Dược sĩ 5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
32 Tâm lý học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
33 Marketing Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
34

Công nghệ Sinh học Y dược (126 TC)

Công nghệ Sinh học Y dược (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT
35

Công nghệ Sinh học (120 TC)

Công nghệ Sinh học (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT
36 Thiết kế xanh Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
37 Quản trị Môi trường Doanh nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
38 Nông nghiệp Công nghệ cao Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
39 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử  Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
40 Công tác Xã hội Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
41 Khoa học Dữ liệu Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
42 Kỹ thuật Cơ - Điện tử Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
43 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
44 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
45 Bất động sản Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
46 Ngôn ngữ Trung Quốc Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
47 Răng - Hàm - Mặt Bác sĩ 6 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
48 Công nghệ Thực phẩm Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
49 Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT
50 Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag