TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Các Phòng chức năng

Phòng ĐÀO TẠO

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099221 - EXT: 3320
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 • Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099225 - EXT: 3330
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn

Trung tâm KHẢO THÍ

 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 7109 9270 - EXT: 3230 - 3231 - 3232
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Văn phòng: Lầu 5 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71099231 - EXT: 3362
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099229 - EXT: 3340, 3341
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Văn phòng: Lầu 2 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 3836.7933, 028.710.99233
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Phòng KẾ TOÁN

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099230 - EXT: 3350, 3351
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099218 - EXT: 3310, 3311
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71080799 - EXT: 6332
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Phòng TUYỂN SINH và TRUYỀN THÔNG 

 • Văn phòng: Phòng 204 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7105 9999
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THƯ VIỆN

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099217 - EXT: 3220, 3221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Website: https://thuvien.vanlanguni.edu.vn/

 Phòng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099131 - EXT: 2220, 2221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://isc.vanlanguni.edu.vn

Phòng THAM VẤN TÂM LÝ

 • Văn phòng: Phòng 5.12 - Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

 Phòng BẢO TRÌ (BAN QLDA)

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099239 - EXT: 3550

 Phòng PHỤC VỤ DỊCH VỤ - BẢO VỆ (CS3)

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099139 - EXT: 250

 Khối DỊCH VỤ

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 
  Bảo  vệ CS3: 028.71089199 - EXT: 2249
  Bộ phận CSVC & Bảo trì 028. 71099139 - EXT: 2250

 Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC

 • Văn phòng: Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099216 - EXT: 3210
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội đồng KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................


ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag