TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang – PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Nhận thức và hành động vì đảm bảo chất lượng!

 

(P. Tuyển sinh – Văn Lang, 3/5/2018) - Năm 2006, Trường ĐH Văn Lang tham gia kiểm định chất lượng trường đại học và đã được đánh giá ngoài. Năm 2017, Nhà trường thực hiện kiểm định và đánh giá ngoài lần thứ hai. Trước thềm Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Văn Lang ngày 31/5/2018, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Nhà trường về sự kiện lớn có ý nghĩa lịch sử này.

 

Nhan thuc va hanh dong 1
PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu là Hiệu trưởng đầu tiên khi Trường chuyển sang loại hình tư thục. Quyết tâm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường là dấu ấn đậm nét trong giai đoạn PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, từ tháng 10/2016 đến nay.

PV: Hành trình kiểm định chất lượng (KĐCL) cơ sở giáo dục lần 2 của Trường ĐH Văn Lang kéo dài từ năm 2016 đến năm 2018. Xin PGS. cho biết đợt kiểm định lần này đã được Nhà trường chuẩn bị như thế nào?

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo được tiến hành thường xuyên, liên tục trong nội bộ trường, còn kiểm định và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Để công tác đảm bảo chất lượng được triển khai đồng bộ trong toàn Trường, Ban Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường thành lập từ năm 2007 và được kiện toàn năm 2011, nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Đến tháng 7/2016, Trường thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Đào tạo (KT&ĐBCLĐT) nhằm bổ sung nhiệm vụ về công tác khảo thí và giám thị học đường.

Kể từ sau lần kiểm định thứ nhất, Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu đã định hướng tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả nhiều mặt công tác, căn cứ trên những điểm mạnh và tồn tại đã được chỉ ra trong Báo cáo tự đánh giá và Kết quả đánh giá ngoài năm 2007.


• Năm 2014, Trường ĐH Dân lập Văn Lang (tên của Trường trước khi chuyển sang tư thục vào tháng 10/2015) tham gia Câu lạc bộ KĐCL trực thuộc Hiệp hội các trường ĐH&CĐ ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) - Văn phòng phía Nam.

• Từ năm học 2016-2017, Trường đã xây dựng Tổ đảm chất lượng ở các Khoa và phòng chức năng để phối hợp và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo toàn Trường đồng thời triển khai công tác tự đánh giá.

• Trong năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức nhiều đợt tập huấn KĐCL cơ sở giáo dục khác nhau cho các cấp khác nhau: (1) lãnh đạo cấp cao của Trường gồm Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu; (2) lãnh đạo các Khoa, phòng chức năng; (3) giảng viên, cán bộ, nhân viên; (4) Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách xây dựng báo cáo Tự đánh giá. Các cán bộ, chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT và các Khoa được tham dự nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng về kiểm định chất lượng. Toàn Trường đã có 9 cán bộ, chuyên viên nhận chứng chỉ “Online Training of Quality Assurance Practitioners” theo Đề án “Bồi dưỡng chuyên sâu về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) thông qua hệ thống học tập hỗn hợp” của Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục (EQTS); 03 chuyên viên của Trường đã tham gia khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH và TCCN.

• Năm 2016, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc tiến hành KĐCL đào tạo của Trường. Ban Giám hiệu đã khẩn trương tổ chức thực hiện và hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá lần 1 vào tháng 10/2016, đồng thời đăng ký đánh giá ngoài với Cục Khảo thí và KĐCL giáo dục – Bộ GD&ĐT và với Trung tâm KĐCL giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

• Năm 2017, Trường tiếp tục rà soát và hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá và nộp báo cáo tự đánh giá để chính thức được KĐCL cơ sở giáo dục. Công tác KĐCL cơ sở giáo dục đã giúp Nhà trường nhận diện rõ những tồn tại chính và các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài.

nhan thuc va hanh dong 2Sáng 13/12/2017, Trường ĐH Văn Lang và Trung tâm KĐCL giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam tổ chức Lễ Bế mạc và Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Văn Lang.

Tất cả những hoạt động hằng ngày của Nhà trường trong suốt 5 năm vừa qua đều được tổng hợp thành nguồn dữ liệu phục vụ cho công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài – hai công tác này cũng là toàn bộ hoạt động của đợt KĐCL trường đại học. Bước vào đợt làm Báo cáo tự đánh giá và chịu sự thẩm định của Đoàn Đánh giá ngoài, chúng ta có nhiều việc hơn thường ngày, nhưng thực chất cũng chỉ là tập hợp lại những gì đã thực sự xảy ra trong 5 năm qua. Việc chuẩn bị cho đợt KĐCL, đúng ra đã được bắt đầu từ 5 năm trước! Nói vậy để cùng thống nhất quyết tâm, ngay từ bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho đợt kiểm định tiếp theo - vào năm 2022.

PV: PGS. đánh giá thế nào về tác động của đợt Kiểm định này đến việc đảm bảo chất lượng đào tạo của trường?

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài phục vụ KĐCL trường đại học đã ảnh hưởng hết sức sâu sắc đến nhận thứchành động của toàn trường. Mỗi đơn vị, cá nhân trong Nhà trường đều nhận thức rất rõ việc cần hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí công tác của mình một cách hiệu quả nhất theo chu trình xây dựng kế hoạch - triển khai thực hiện - đánh giá kết quả - cải tiến để áp dụng cho lần kế tiếp phù hợp với kế hoạch, chiến lược chung của Nhà trường.

nhan thuc va hanh dong 3Kết quả kiểm định lần này của Trường đạt được là nhờ sự tham gia ở nhiều mức độ khác nhau của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường, từ cấp lãnh đạo cao nhất là Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu đến lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, đến các tổ đảm bảo chất lượng, giảng viên và sinh viên.

Thành công lớn nhất qua đợt kiểm định không chỉ ở điểm số của các tiêu chí mà còn ở chỗ mỗi đơn vị trong Trường đều tự nhận diện được những điểm yếu của đơn vị và có kế hoạch khắc phục ngay từ học kỳ tiếp theo sau khi hoàn tất đánh giá ngoài. Mỗi cá nhân ý thức được việc phải tự nâng cao năng lực bản thân để đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu công việc, đặc biệt chuẩn đội ngũ giảng viên. “Tư duy đảm bảo chất lượng” đã hình thành và được củng cố qua mỗi lần tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Thống nhất về nhận thức tạo tiền đề để thống nhất về hành động. Ngay sau khi hoàn tất đánh giá ngoài, lãnh đạo Trường đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể để khắc phục những tồn tại mà Đoàn đánh giá ngoài đã phân tích. Các chương trình hành động được triển khai bởi các cấp khác nhau, sẽ được thực hiện trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chúng ta đã có thể tin rằng toàn trường sẽ hành động đồng bộ, theo định hướng “hành động vì đảm bảo chất lượng”.


1. Chương trình Điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐH Văn Lang
Hội đồng Quản trị Trường đã mời Công ty Tư vấn "Strategy&" để tư vấn cho Nhà trường điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐH Văn Lang cho phù hợp với giai đoạn từ nay đến 2030.

2. Chương trình Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý
Hệ thống văn bản quản lý nội bộ gồm quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình thực hiện các hoạt động của Trường được rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật và thông tin đến tất cả đối tượng liên quan nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

3. Chương trình Quy hoạch đội ngũ giai đoạn 2018-2030
• Thường trực HĐQT và Ban Giám hiệu đã triển khai Chương trình Quy hoạch đội ngũ giai đoạn 2018 - 2030 đối với từng Khoa và phòng chức năng trong Trường nhằm xác định nhu cầu bổ sung hoặc thay đổi nhân sự phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu của từng vị trí công việc nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực triển khai các kế hoạch hoạt động theo chiến lược phát triển chung của Nhà trường.
• Các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm, tin học cơ bản và những năng lực chuyên môn khác... đã được triển khai cho toàn thể giảng viên trong Trường.
Chương trình 100 tiến sĩ trong 5 năm nhằm bổ sung lực lượng giảng viên trẻ, được đào tạo bài bản để bổ sung và kế thừa đội ngũ giảng viên hiện tại của Trường.

4. Chương trình Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Nhà trường đã triển khai chương trình Kiểm định Chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA, đợt 1 áp dụng cho 3 ngành, hoàn tất báo cáo tự đánh giá trong năm 2018 và cho 4 ngành tiếp theo trong năm 2019. Song song đó, tất cả các ngành đào tạo của Trường cũng tiến hành các bước rà soát cải tiến CTĐT đáp ứng yêu cầu kiểm định theo chuẩn AUN-QA. Các buổi tập huấn để lãnh đạo và giảng viên các khoa hiểu rõ về bộ tiêu chuẩn AUN-QA kiểm định cấp chương trình. Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về yêu cầu năng lực nghề nghiệp được tổ chức cho tất cả các ngành đào tạo. Các chương trình Hoàn thiện Chuẩn đầu ra; Rà soát cấu trúc và nội dung Chương trình đào tạo; Cải tiến phương pháp giảng dạy,... đã và đang được triển khai cho tất cả các ngành đào tạo trong toàn trường. Tất cả chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT được tham gia các đợt tập huấn trong và ngoài nước về KĐCL theo chuẩn AUN-QA. Giảng viên được tập huấn về Xây dựng Chuẩn đầu ra môn học; Xây dựng Chuẩn đầu ra CTĐT, Xây dựng CTĐT; Phương pháp giảng dạy tích cực;...

5. Chương trình Hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
Các chương trình hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học được các khoa chú trọng.
• Chương trình hợp tác với NRF, Hàn Quốc đã tạo cơ hội cho Khoa Mỹ thuật Công nghiệp nhận được tài trợ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trị giá 47.000 USD từ Công ty SAMSUNG trong học kỳ 2 năm học này.
• Chương trình hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu sử dụng nước hiệu quả cho các khu công nghiệp ở Việt Nam không chỉ giúp nhà trường nhận được hai học bổng nghiên cứu sinh toàn phần tại Hà Lan mà còn là cơ hội để giảng viên Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học được làm việc, trao đổi học thuật với các giảng viên của ĐH Wageningen, Hà Lan; tiếp nhận thực tập sinh, nghiên cứu sinh Wageningen học tập tại Trường ĐH Văn Lang; triển khai nghiên cứu thí điểm ngay tại các khu công nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu thực tế của khu công nghiệp.
• Chương trình hợp tác với ĐH Victoria, Úc đang được triển khai nhằm tăng nguồn lực giảng viên có trình độ tiến sĩ cho Nhà trường.
• Tài trợ phía Phần Lan để xây dựng mô hình thí điểm Finland Education Center đặt tại Trường ĐH Văn Lang nhằm hỗ trợ các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên của Nhà trường với 4 trường đại học khoa học ứng dụng tại Phần Lan.
• Nhiều MOU đã được ký kết với nhiều khoa khác làm tiền đề cho việc triển khai rộng rãi các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhiều ngành trong toàn Trường.

6. Chương trình Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Từ đầu năm 2018 đến nay, Nhà trường đã triển khai Hội nghị Khoa học để xác định định hướng hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong 5 năm tới của Trường. 10 đề tài NCKH cấp trường đã được xét duyệt đề cương, cấp kinh phí triển khai theo định hướng NCKH đã xác định. Các chính sách khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học đã được triển khai. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2018, 40 bài báo đã được đăng trong các tạp chí trong và ngoài nước.

7. Dự án cơ sở 3 của Trường đã bắt đầu đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với 4.000 sinh viên đang học tập tại đây. Trang thiết bị giảng dạy hiện đại được đầu tư trong phòng học, hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập tích cực. Dự án xây dựng Thư viện thông minh đang từng bước triển khai tại Cơ sở 3. Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Quản trị xác định cụ thể, tạo điều kiện cho Nhà trường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

8. Việc cập nhật số liệu, dữ liệu, hồ sơ minh chứng đối với tất cả các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường được từng đơn vị chủ động thực hiện thường xuyên, liên tục.

Những chương trình hành động trên đây đòi hỏi ở mỗi chúng ta sự nỗ lực phi thường, theo tinh thần “không sợ nghĩ lớn, vì biết rằng chúng ta đủ bản lĩnh để hoàn thành từng việc nhỏ”. Phấn khởi trước kết quả kiểm định chất lượng của trường, chúng ta cùng nhau bình tĩnh, tự tin bước vào tương lai.

PV: Xin cảm ơn PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu. Kính chúc Hiệu trưởng nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc. Chúc mừng cột mốc quan trọng mới trên con đường đảm bảo chất lượng, củng cố uy tín xã hội của Trường ĐH Văn Lang.

Phòng Tuyển sinh (thực hiện)


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag