TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Trường Đại học Văn Lang hoàn thành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn

(P.TS&TT – Văn Lang, 09/09/2020) - Sau 6 ngày làm việc chính thức, chiều ngày 08/09/2020, Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị khách sạn đã diễn ra tại Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn tại Trường Đại học Văn Lang do Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) thực hiện từ 03 - 08/9/2020.

Danh sách Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn tại Trường Đại học Văn Lang:

  1. PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội các trường Đại học - Cao đẳng Việt Nam), Cố vấn giám sát Đoàn Đánh giá ngoài
  2. PGS. TSTrần Thị Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài
  3. ThS. Đinh Tuấn Dũng - Trưởng phòng Đánh giá Chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Thư ký Đoàn Đánh giá ngoài
  4. PGS. TS. Nguyễn Văn Uyên - Trưởng phòng Chứng nhận chất lượng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Thành viên thường trực Đoàn Đánh giá ngoài
  5. GS. TS. Nguyễn Quang Dong - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành viên Đoàn Đánh giá ngoài
  6. TS. Tô Thị Thu Hương - nguyên Trưởng phòng Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Đoàn Đánh giá ngoài
  7. PGS. TS. Phạm Văn Quyết - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Đoàn Đánh giá ngoài
  8. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cán bộ hỗ trợ hành chính Đoàn Đánh giá ngoài
  9. TS. Nguyễn Minh Khôi - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cán bộ hỗ trợ hành chính Đoàn Đánh giá ngoài

 vlu be mac danh gia ngoai aaaaLễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Văn Lang

Tại Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Văn Lang, thay mặt cho Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài, PGS. TS. Trần Thị Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài đã báo cáo chi tiết và đánh giá đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Văn Lang. Nội dung báo cáo đã chỉ ra những điểm mạnh và đưa ra các khuyến nghị để các bên liên quan có giải pháp khắc phục và tiếp tục cải tiến nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo các ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn.

vlu be mac danh gia ngoai b PGS. TS. Trần Thị Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài trình bày Báo cáo kết quả khảo sát chính thức 

Về phía Nhà trường, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Ủy viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Thông qua nội dung đánh giá về điểm mạnh và những khuyến nghị của Đoàn Đánh giá dành cho Nhà trường và 3 chương trình đào tạo, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu  nhìn nhận những điểm hạn chế, cam kết triển khai các giải pháp cải tiến, đồng thời khẳng định những kết luận của Đoàn Đánh giá ngoài sẽ là bài học cho các chương trình đào tạo của Văn Lang đã tham gia và sẽ tham gia kiểm định chương trình trong tương lai.

vlu be mac danh gia ngoai cccPGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Ủy viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang gửi lời cảm ơn Đoàn Đánh giá ngoài phục vụ kiểm định các chương trình đào tạo ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn

Cũng trong khuôn khổ Lễ bế mạc, PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội các trường Đại học– Cao đẳng Việt Nam), Cố vấn giám sát Đoàn Đánh giá ngoài đã gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Văn Lang và đặc biệt là các Thầy Cô thuộc 3 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị khách sạn đã hỗ trợ nhiệt tình trong đợt khảo sát chính thức. Đồng thời, PGS. TS. Nguyễn Phương Nga hy vọng từ kết quả của đợt đánh giá và những khuyến nghị đã được Đoàn Đánh giá ngoài đề xuất, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra những thế hệ nhân lực tương lai có trình độ cao cho xã hội, khẳng định vị thế và thương hiệu Trường Đại học Văn Lang.

vlu be mac danh gia ngoai dPGS. TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cố vấn giám sát Đoàn Đánh giá ngoài phát biểu bế mạc về hoạt động đánh giá chính thức chương trình đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang

Kết thúc Lễ bế mạc, PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục; PGS. TS Trần Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài; PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu - Ủy viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Văn Lang.

vlu be mac danh gia ngoai eeĐại diện Trường Đại học Văn Lang và Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) ký biên bản hoàn thành đợt Đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng

Hoạt động khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài là căn cứ quan trọng để xác định kết quả kiểm định chất lượng đối với 3 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Văn Lang. Đây cũng là cơ sở để để 3 ngành đào tạo tiếp tục thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong 6 ngày làm việc tại Trường Đại học Văn Lang (từ ngày 03 - 08/09/2020), Đoàn Đánh giá ngoài đã thực hiện nhiều hoạt động bao gồm: nghiên cứu hồ sơ minh chứng của các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn; thu thập ý kiến phản hồi và phỏng vấn 295 đối tượng liên quan của 3 ngành đào tạo: cựu sinh viên, sinh viên, nhân viên hỗ trợ công đoàn và thanh niên, giảng viên, nhà tuyển dụng, lãnh đạo Trường, Hội đồng tự đánh giá 3 CTĐT. Cũng trong thời gian này, Đoàn Đánh giá ngoài đã tham quan, khảo sát các cơ sở vật chất: thư viện, ký túc xá; cơ sở y tế, các cơ sở thực hành và các cơ sở vật chất khác của Trường.

Một số hình ảnh Đoàn Đánh giá ngoài làm việc tại Trường Đại học Văn Lang:

vlu be mac danh gia ngoai f

vlu be mac danh gia ngoai h

vlu be mac danh gia ngoai g

vlu be mac danh gia ngoai xx

vlu be mac danh gia ngoai m

vlu be mac danh gia ngoai n

vlu be mac danh gia ngoai o

 

vlu be mac danh gia ngoai r

vlu be mac danh gia ngoai s

vlu be mac danh gia ngoai t

vlu be mac danh gia ngoai u

vlu be mac danh gia ngoai v

vlu be mac danh gia ngoai y

 

vlu be mac danh gia ngoai zz

vlu be mac danh gia ngoai z

 

Bài: Thanh Tiền
Ảnh: Minh Phương

 


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag