TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Nội san Khoa học - Đào tạo - Số 3

Xuất bản: tháng 11/2004Xuất bản: tháng 11/2004

 1. TS. Nguyễn Dũng: Báo cáo tổng kết năm học 2003-2004 - file pdf
 2. PGS. TS. Trần Minh Tâm: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong nông nghiệp sản xuất các chế phẩm vi sinh phòng trừ sâu bệnh.  - file pdf
 3. ThS. Phạm Thị Anh: Một số ý kiến về quản lý và cải tạo môi trường cho vùng nuôi tôm tập trung - file pdf
 4. TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Mô hình hệ công nghiệp thực phẩm không có chất thải. Ứng dụng thuyết sinh thái công nghiệp. - file pdf
 5. H. N. P. Mai, H.T.D.Doanh, H.T.Dương, Đ.T. Dương và N.T.Việt: Xử lý nước rò rỉ từ bãi chôn lấp hợp vệ sinh bằng phương pháp sinh học áp dụng ở tp Hồ Chí Minh - file pdf
 6. Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Kim Thanh, Jan Liebertrau: Nghiên cứu phân hủy kỵ khí hỗn hợp chất thải hữu cơ sản xuất khí sinh học - file pdf
 7. TS. Nguyễn Trung Việt: Khu liên hợp công nghiệp sinh thái quản lý chất thải đô thị - rác là tiền. - file pdf
 8. ThS. Nguyễn Xuân Phú: Một số suy nghĩ xung quanh việc dùng đèn ống huỳnh quang với hiệu quả cao. - file pdf
 9. ThS. KTS. Lý Khánh Tâm Thảo: Không gian công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh - file pdf
 10. ThS. Vũ Minh Hiếu: Công tác đào tạo tại các doanh nghiệp tư nhân việt nam - đôi điều nhận định. - file pdf
 11. TS. Nguyễn Đắc Tâm: “5S” - một công cụ quản lý chất lượng hiệu quả - file pdf
 12. KTS. NGƯT. Phan Tấn Hài, KTS. Võ Đình Diệp: Mười năm đào tạo ngành kiến trúc ở đhdl văn lang và ý tưởng quản lý đào tạo kts theo mô hình “xưởng thiết kế tự quản”. - file pdf
 13. ThS. KTS. Lý Khánh Tâm Thảo: Hai mệnh đề của C. Marx về bản chất và con đường hình thành nhân cách trong thực tiễn hoạt động dạy học. - file pdf
 14. NGƯT. Phan Hữu Hạnh: Viết tiếng anh thế nào cho hay - file pdf
 15. TS. Nguyễn Đức Đạt: Sự cần thiết phải vận dụng phương tiện công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường ĐH. - file pdf
 16. ThS. Nguyễn Văn Đức: Giảng viên ban khoa học cơ bản với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. - file pdf
 17. TS. Hoàng Hồng Hà: Suy nghĩ về những công cụ dạy học - file pdf
 18. ThS. Phan Ngọc Thùy Như, ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền: Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên với công tác chủ nhiệm lớp. - file pdf
 19. ThS. Trần Quốc Thịnh: Hành trình về với đất tổ vua Hùng - file pdf
 20. PGS. TS. Trần Minh Tâm: Đội văn nghệ trường ĐHDL Văn Lang biểu diễu phục vụ các đại biểu quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 6, tại nhà hát lớn Hà Nội, tháng 11/2004 - file pdf
 21. ThS. Nguyễn Hữu Bình: Khi sinh viên làm phụ giảng - file pdf

Xem thêm ----------------

STT Số 
1 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 1)
2 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 2)
3 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 3)
4 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 4)
5 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 5)
6 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 6)
7 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 7)
8 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 8)
9 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 9)
10 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 10)

Cùng chuyên mục

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag