TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Nội san Khoa học - Đào tạo - Số 4

Xuất bản: tháng 5/2005

 1. TS. Nguyễn Dũng Lực: lượng giảng viên cơ hữu - Hình thành và phát triển 
  Hội thảo "Trường ĐHDL Văn Lang, mười năm thực hiện chính sách Xã hội hóa giáo dục"  - file pdf
 2. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận: Tọa đàm quốc tế về "Giáo dục Đại học và cơ chế thị trường" - file pdf
 3. GS. Phạm Phụ: Những vấn đề lớn của giáo dục Đại học Việt Nam - file pdf
 4. Ông Bùi Quang Độ: Trường ĐHDL Văn Lang. Mười năm thực hiện chính sách Xã hội hóa giáo dục - file pdf
 5. PGS.TS. Hoàng Văn Khoan: Tiếp cận hệ thống về tổ chức và quản lý giáo dục - file pdf
 6. TS. Phạm Đình Phương: Những suy nghĩ sau 10 năm thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục tại trường Đại học Dân Lập Văn Lang - file pdf
 7. PGS.TS. Trịnh Phôi: Hãy tin tưởng và cho phép các đại học tự chủ hơn nữa - file pdf
 8. TSKH. Cao Văn Phường: Hệ thống giáo dục ngoài công lập đứng trước thời cơ và thách thức - file pdf
 9. TS. Nguyễn Đức Đạt: Giáo dục đại học ngoài công lập sau 10 năm nhìn lại - file pdf
 10. ThS. Nguyễn Văn Đức: Vài suy nghĩ về việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục ở trường ĐHDL Văn Lang - file pdf
 11. TS. Hoàng Hồng Hà, ThS. Lê Viết Thắng: Mạng thông tin trường ĐHDL Văn Lang - một năm thành lập và hoạt động - file pdf
 12. TS. Nguyễn Cửu Đỉnh: Thay đổi cấu trúc của một khóa luận tốt nghiệp và một đề tài khoa học - file pdf
 13. NGƯT. Phan Hữu Hạnh: Life in the 21st century will require cultivating creativity (cuộc sống trong thế kỷ 21 sẽ đòi hỏi trau dồi tinh thần sáng tạo) - file pdf
 14. TS. Võ Sáng Xuân Lan: Nâng cao giá trị, di sản hóa và công tác bảo tồn trong du lịch : Khái niệm và các vấn đề (Valorisation, patrimonialisation et preservation dans le tourisme: Concept et problemes) -file pdf
 15. PGS.TS. Trần Minh Tâm: Phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức - file pdf

Xem thêm ----------------

STT Số 
1 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 1)
2 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 2)
3 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 3)
4 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 4)
5 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 5)
6 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 6)
7 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 7)
8 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 8)
9 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 9)
10 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 10)

Cùng chuyên mục

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag