TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Nội san Khoa học - Đào tạo - Số 5

Xuất bản: tháng 11/2005

 1. TS. Nguyễn Dũng: Tổng kết năm học 2004-2005TS. Nguyễn Dũng Tổng kết năm học 2004-2005 - file pdf
 2. Trung tâm thông tin: Lược ghi từ Tọa đàm "Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao tính chủ động của sinh viên trong học tập" - file pdf
 3. TS. Phạm Đình Phương: Các biện pháp và kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập chủ động - file pdf
 4. ThS. Nguyễn Hữu Trí: Nhóm học tập sáng tạo - file pdf
 5. ThS. Nguyễn Văn Đức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập chủ nghĩa Mác- Lênin - file pdf
 6. TS. Bùi Thanh Quang: Một số vấn đề về phương pháp học tập các môn khoa học Mác - Lênin - file pdf
 7. TS. Nguyễn Đức Đạt: Tính đồng bộ và hệ thống trong cải tiến phương pháp giảng dạy ở bậc đại học - file pdf
 8. TS. BSCK2. Bùi Mạnh Hà, KS. Trần Phan Việt Dũng: Bệnh viện Việt Nam ngày nay thiếu người làm hay người quản lý - file pdf
 9. TS. Nguyễn Đắc Tâm và nhóm dịch giả: Những thách thức về giáo học pháp trong việc giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 đối với thế kỷ 21 (the challenge of methology in tesol towards the 21st century) - file pdf
 10. ThS. KTS. Lý Thế Dân: Ăngkor - di sản văn hóa thế giới - file pdf
 11. ThS. Phạm Thị Anh: Sự phát sinh và phát thải khí bãi chôn lấp, các phương án giảm thiểu - file pdf
 12. L.T. Dương, L.N.Nương, H.M.Toàn, P.T.Nhật, T.T.Nhang, L.T.K.Oanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hủy sinh học của chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ - file pdf
 13. ThS. Lê Thị Kim Oanh: Compost - đầu ra cho hệ thống quản lý chất thải rắn? - file pdf
 14. ThS. Nguyễn Kim Thanh: Tóm tắt kết quả dự án cải thiện môi trường và công tác quản lý chất thải tại một cộng đồng dân cư vùng bán đô thị - file pdf
 15. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hoàng Quốc Hùng, TS. Nguyễn Trung Việt: Quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển khu công nghiệp thân thiện môi trường - file pdf
 16. PGS.TS. Trần Minh Tâm: Nghiên cứu một số phương pháp bảo vệ cam và nho - file pdf
 17. CN. Võ Văn Tuấn: Đổi mới phương pháp giảng dạy - file pdf

Xem thêm ----------------

STT Số 
1 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 1)
2 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 2)
3 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 3)
4 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 4)
5 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 5)
6 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 6)
7 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 7)
8 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 8)
9 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 9)
10 Nội san Khoa học - Đào tạo (số 10)

Cùng chuyên mục

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag